Lưu trữ – Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo

Nằm trong sự kiện Trường học Heo Đất mới ra mắt của Heo đất Momo, Học tiếng Anh cùng Heo mang lại vốn từ vựng phong phú, đồng thời bạn có cơ hội nhận về Heo Vàng quyên góp và các học bổng có giá trị. Biết Wiki sẽ cập nhật các đáp án Học tiếng Anh cùng Heo mới nhất mỗi ngày tại bài viết Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo – Trường học Heo đất mới nhất.

Bài viết này lưu trữ các câu hỏi và đáp án Học tiếng Anh cùng Heo các số cũ. 

Lưu trữ – Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 31/10/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “hạt giống”?
  Đáp án: B. Seed
 • Câu hỏi: Đâu là một trong những nét nghĩa tiếng Việt của từ “war”?
  Đáp án: A. Chiến tranh
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “con chuồn chuồn”?
  Đáp án: C. Dragonfly

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 30/10/2022

 • Câu hỏi: Từ nào thích hợp để miêu tả loại quả trong hình?
  Đáp án: C. Peach
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “bưu kiện, bưu phẩm”?
  Đáp án: B. Parcel
 • Câu hỏi: Mermaid là từ tiếng Anh chỉ gì?
  Đáp án: C. Nàng tiên cá

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 29/10/2022

 • Câu hỏi: Ngoài ý nghĩa là “tốt, giỏi”, từ nào sau đây có một nét nghĩa tiếng Việt là “giếng nước”?
  Đáp án: A. Well
 • Câu hỏi: Bỏ MỘT chữ cái để được từ đúng: S/U/P/E/R/H/E/R/O/N (Siêu anh hùng)?
  Đáp án: A. N
 • Câu hỏi: Từ nào trong câu sau bị sai: “Ha Long Bay is a famouse tourist attracted”.
  Đáp án: C. Attracted

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 28/10/2022

 • Câu hỏi: Tìm một từ bắt đầu bằng chữ “D” và kết thúc bằng chữ “N”, có nghĩa tiếng Việt là “sự trao đổi, sự tranh luận”?
  Đáp án: B. Discussion
 • Câu hỏi: Sắp xếp cái chữ cái sau thành từ đúng: Z/C/O/Y (ấm cúng)
  Đáp án: C. Cozy
 • Câu hỏi: Trong các từ sau đây, từ nào có nghĩa tiếng Việt là “đối thủ”?
  Đáp án: B. Opponent

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 27/10/2022

 • Câu hỏi: What is this?
  Đáp án: A. fire extinguisher
 • Câu hỏi: Từ “evacuation” có một nét nghĩa tiếng Việt nào sau đây?
  Đáp án: B. Sự sơ tán
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “hàng xóm, láng giềng”?
  Đáp án: C. Neighbourhood

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 26/10/2022

 • Câu hỏi: Fill in the blank: Your father’s mother is your […]?
  Đáp án: B. Grandma
 • Câu hỏi: Điền từ còn thiếu để hoàn thành câu sau cho đúng ngữ pháp: “I can’t find my toys. I don’t know where ___ are.”
  Đáp án: C. they
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là”lịch sự, lễ phép”?
  Đáp án: B. polite

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 25/10/2022

 • Câu hỏi: Chọn câu trả lời phù hợp với tình huống giao tiếp sau: “Can you give me a hand?”
  Đáp án: A. No problem
 • Câu hỏi: Chọn câu trả lời phù hợp với tình huống giao tiếp sau: “We should use paper bags instead of plasstic bags”.
  Đáp án: B. I completely agree
 • Câu hỏi: Nếu một người nói thời gian là “sixten to eight p.m.” thì có nghĩa là mấy giờ?
  Đáp án: B. 19 giờ 44 phút

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 24/10/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁc với các từ còn lại?
  Đáp án: B. sm(a)ll
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?
  Đáp án: C. fl(o)wer
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với từ còn lại?
  Đáp án: A. n(e)xt

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 23/10/2022

 • Câu hỏi: Đâu là một nét nghĩa tiếng Việt của từ “parrot”?
  Đáp án: A. Con vẹt
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “nhựa”?
  Đáp án: C. Plastic
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có một nét nghĩa tiếng Việt là “Cuộc đua”?
  Đáp án: A. Race

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 22/10/2022

 • Câu hỏi: “Hanoi’s Old Quarter” là tên tiếng Anh của khu vực nào tại Hà Nội?
  Đáp án: B. Phố cổ Hà Nội
 • Câu hỏi: Sắp xếp các chữ cái sau đây để được một từ có nghĩa: W/I/D/E/S/A/L/K (vỉa hè)
  Đáp án: C. Sidewalk
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiensg Việt là “sự đoàn tụ”, “sự sum họp”?
  Đáp án: B. Reunion

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 21/10/2022

 • Câu hỏi: Trong cụm viết tắt của thuật ngữ kinh tế “GDP”, viết đầy đủ là “Gross domestic product”, từ “product” ở đây có nghĩa tiếng Việt là gì?
  Đáp án: B. Sản phẩm
 • Câu hỏi: Từ “reenhouse” hay “glasshouse” dùng để chỉ loại nhà nào?
  Đáp án: C. Nhà kính
 • Câu hỏi: Trong tít báo “One in five Vietnamsese spend nine hours a day online”, cứ 1 người trong 5 người Việt thì họ dành bao nhiêu thời gian trực tuyến trên mạng?
  Đáp án: A. 9

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 20/10/2022

 • Câu hỏi: Trong các trường đại học, từ “dormitory” dùng để chỉ khu vực nào?
  Đáp án: B. Ký túc xá
 • Câu hỏi: Từ “camcorder” ĐỒNG NGHĨA với từ nào sau đây?
  Đáp án: C. Video Camera
 • Câu hỏi: “Daughter-in law” là từ chỉ nhân vật nào trong gia đình?
  Đáp án: A. Con dâu

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 18/10/2022

 • Câu hỏi: Hãy dịch câu sau đây sang tiếng Việt: “They gave me two keys and neither worked.”
  Đáp án: A. Họ đưa tôi 2 chìa khóa, và không có cái nào dùng được.
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “kho báu”?
  Đáp án: B. Treasure
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có thể điền vào các chỗ trống để được các từ tiếng Anh có nghĩa: … club, … life, … mare?
  Đáp án: C. night

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 17/10/2022

 • Câu hỏi: Đơn vị thể tích “lít” có cách viết như thế nào trong tiếng Anh?
  Đáp án: A. Litre
 • Câu hỏi: Trong các chuyến bay, tùy vào từng hãng mà sẽ có quy định về trọng lượng của hành lý, như hành lý xách tay, kí gửi. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “hành lý xách tay”?
  Đáp án: B. Hand luggage
 • Câu hỏi: Điền từ còn thiếu để hoàn thành mẫu câu giao tiếp sau: “Would you … if I called tomorrow?”
  Đáp án: A. mind

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 16/10/2022

 • Câu hỏi: Trong hai cụm từ “strawberry jam”  và “trafic jam” thì từ “jam” nào có  nghĩa  là mứt?
  Đáp án: A. strawberry jam
 • Câu hỏi: Trong các từ sau đây, từ nào KHÔNG có nghĩa?
  Đáp án: C. Jemelry
 • Câu hỏi: Ngành IT có tên viết tắt là Information Techonology, trong đó Information có nghĩa  tiếng Việt là gì?
  Đáp án: B.  Thông tin

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 15/10/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “khu vực”?
  Đáp án: B. Zone
 • Câu hỏi: Trong tít báo: “Vietnam put four past Singapore in friendly match”, cụm “friendly match” có nghĩa là gì?
  Đáp án: A. Trận đấu giao hữu
 • Câu hỏi: Trong tít báo “Cold wave to hit northern Vietnam”, không khí lạnh sẽ di chuyển tới miền nào của nước ta?
  Đáp án: A. Miền Bắc

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 14/10/2022

 • Câu hỏi: Trong thực đơn nhà hàng, nếu các món ăn nằm trong mục “Main course” thì có nghĩa là các món ăn này là món gì?
  Đáp án: B. Món chính
 • Câu hỏi: “Elementary school” là từ tiếng Anh dùng để chỉ loajui trường nào?
  Đáp án: A. Trường tiểu học
 • Câu hỏi: Tè “Bankrupt” có nghĩa tiếng Việt là gì?
  Đáp án: C. Phá sản

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 13/10/2022

 • Câu hỏi: Từ “anniversary” có nghĩa  tiếng Việt là gì?
  Đáp án: B. Dịp kỉ niệm
 • Câu hỏi: Từ nào thích hợp nhất để miêu tả hình ảnh này:
  Đáp án: A. honey
 • Câu hỏi: Khi nói cho người khác về địa chỉ thư điện tử (email) trong tiếng Anh, ta cần đọc dấu a còng (@) là gì?
  Đáp án: A. at

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 12/10/2022

 • Câu hỏi: Khi nói chuyện điện thoại, nếu tổng đài viên hỏi “How do you spell your name?”, bạn cần?
  Đáp án: A. Đánh vần tên của mình
 • Câu hỏi: Trong câu sau đây: “Ryan is in Sa Pa. It is cloudy and windy. He is flying a kite in the garden.”, thời tiết ở Sa Pa có gì?
  Đáp án: C. Mây và gió
 • Câu hỏi: Trong tên bộ phim “The Jungle Book”, từ “Jungle” có nghĩa tiếng Việt là gì?
  Đáp án: A. Rừng

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 11/10/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây chỉ một bộ phận trên cơ thể người?
  Đáp án: A. Knee
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây chỉ một loài động vật sống dưới nước?
  Đáp án: C. lobster
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “lạm dụng”?
  Đáp án: A. abuse

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 10/10/2022

 • Câu hỏi: Which flower is the symbol of Vietnam Airlines?
  Đáp án: A. Lotus
 • Câu hỏi: Câu nào sau đây có hàm ý nôm na là “chúc may mắn”?
  Đáp án: B. I wish you the best of luck
 • Câu hỏi: Điền MỘT chữ cái vào  cả hai chỗ  trống để được từ đúng: A_TE_Y (động mạch)
  Đáp án: C. R

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 09/10/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “đường chân trời”?
  Đáp án: A. Horizon
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây trái nghĩa với từ “bright”?
  Đáp án: B. dark
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “Compost is a wonderful kind of natural […].”
  Đáp án: A. fertilizer

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 08/10/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “nước tăng lực”?
  Đáp án: C. energy drink
 • Câu hỏi: Điền tên quốc gia thích hợp: “Mozart was born in […].”
  Đáp án: A. Austria
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “cái gai”?
  Đáp án: B. Thorn

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 07/10/2022

 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “You should go to the … to buy some beef and vegetables.”
  Đáp án: B. market
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “she is always worried about the … of her family.”
  Đáp án: A. safety
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “This river is very … for swimmers.”
  Đáp án: B. dangerous

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 06/10/2022

 • Câu hỏi: Điền MỘT chữ cái vào các chỗ trống để tạo thành từ đúng: F_R N I T _ R E (đồ nội thất)
  Đáp án: C. U
 • Câu hỏi: What is this?
  Đáp án: C. Ferry
 • Câu hỏi: Chữ (y) trong từ nào sau đây có cách phát âm khác với hai từ còn lại?
  Đáp án: B. fr(y)

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 05/10/2022

 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “A child whose parents have died is called an […].”
  Đáp án: B. orphan
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “I am […] sorry for this delay.”
  Đáp án: B. extremely
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “di cư”?
  Đáp án: C. emigrate

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 04/10/2022

 • Câu hỏi: Phần (ow) trong từ nào sau đây có cách ơhast âm khác với hai từ còn lại?
  Đáp án: C. sh(ow)
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “[…] a letter from my old friend last week.”
  Đáp án: B. Received
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “She spends most of her free time […] volunteer work.”
  Đáp án: C. doing

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 03/10/2022

 • Câu hỏi: What is this?
  Đáp án: B. Hankerchief
 • Câu hỏi: Chữ (a) ở trong từ nào có cách phát âm khác với hai từ còn lại?
  Đáp án: C. Classm(a)te
 • Câu hỏi: “Memory card” là tên tiếng Anh của thiết bị nào?
  Đáp án: A. Thẻ nhớ

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 02/10/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “nghịch ngợm”?
  Đáp án: A. naughty
 • Câu hỏi: Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu đúng: in / East./ the/ The/ Sun/ rises
  Đáp án: B. The Sun rises in the East
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “It is often […] in the summer.”
  Đáp án: C. hot

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 01/10/2022

 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “The Earth is the … where we live on.”
  Đáp án: C. planet
 • Câu hỏi: Cụm từ “sense of humor” có nghĩa là gì?
  Đáp án: B. khiếu hài hước
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “Mai has a lot of friends. She is very …”
  Đáp án: C. sociable

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 30/09/2022

 • Câu hỏi: Chọn câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp: “Does your mother cook special foods on Tet holiday?”
  Đáp án: B. Of course!
 • Câu hỏi: Chọn câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp: “How many cars do you have?”
  Đáp án: A. I have five cars
 • Câu hỏi: Hãy dịch câu sau đây sang Tiếng Việt: “They are flying kites in the park.”
  Đáp án: C. Họ đang thả diều ở công viên

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 29/09/2022

 • Câu hỏi: Từ “airrcraft” đồng nghĩa với từ nào sau đây?
  Đáp án: B. Airplane
 • Câu hỏi: What do you call a person who plays the guitar?
  Đáp án: C. Guitarist
 • Câu hỏi: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn hành câu sau: “Phạm Tuan was __ Vietnamese to fly in to space.” (Phạm Tuân đã là là người đầu tiên bay vào vũ trụ)
  Đáp án: A. the first

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 28/09/2022

 • Câu hỏi: Sắp xếp các chữ cái sau đây để được một từ có nghĩa: S/T/M/O/N/E/R (quái vật)
  Đáp án: A. Monster
 • Câu hỏi: Know your value, wear your crown, write your own story. Trong câu trên, từ nào có nghĩa tiếng Việt là “giá trị”?
  Đáp án: B. Value
 • Câu hỏi: Trong tít báo”Vietnam third lagest market for bubble tea in Southeast Asia: Study”, tác giả đang muốn đề cập đến việc Việt Nam đang là thị trường lớn thứ ba tại Đông Nam Á tiêu thụ loại đồ uống nào?
  Đáp án: A. Trà sữa

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 27/09/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “ngôn ngữ cơ thể”?
  Đáp án: B. Body language
 • Câu hỏi: Trong Mã QR, thì QR là viết tắt của “Quick Response” – mx phản hồi nahnh. Vậy từ nào trong  cụm từ trên có nghĩa là “nhanh”?
  Đáp án: A. Quick
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “hạt tiêu”?
  Đáp án: B. Pepper

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 26/09/2022

 • Câu hỏi: Grilled chicken là từ dùng để chỉ món ăn nào?
  Đáp án: A. Gà nướng
 • Câu hỏi: Lion dance là từ dùng để chỉ một hoạt động rất nổi bật trong dịp Trung thu. Đó là hoạt động nào?
  Đáp án: B. Múa lân
 • Câu hỏi: Arctic Ocean là tên tiếng Anh của đại dương nào sau đây?
  Đáp án: C. Bắc Băng Dương

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 25/09/2022

 • Câu hỏi: Recipe là từ tiếng Anh dùng để chỉ những công thức nào?
  Đáp án: A. Công thức nấu ăn
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “cá ngừ”?
  Đáp án: A. Tuna
 • Câu hỏi: Camel là từ tiếng Anh chỉ con vật nào?
  Đáp án: B. Lạc đà

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 24/09/2022

 • Câu hỏi: Egg-shaped building là từ dùng để chỉ các tòa nhà có hình giống quả gì?
  Đáp án: A. Quả trứng
 • Câu hỏi: Khi nhận bưu phẩm, có thể bạn sẽ bắt gặp một nhãn chữ nổi bật, có đề chữ Fragile”. Điều này xuất phát từ đặc điểm nào của bưu phẩm đó?
  Đáp án: B. Nó dễ vỡ
 • Câu hỏi: Water puppetry là từ tiếng Anh dùng để chỉ bộ môn nghệ thuật đặc biệt nào mà chỉ Việt Nam ta mới có?
  Đáp án: C. Múa rối nước

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 22/09/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “cửa hàng bách hóa”?
  Đáp án: B. Departmen store
 • Câu hỏi: Garage là từ dùng để chỉ địa điểm nào?
  Đáp án: A. Nhà để xe
 • Câu hỏi: Trong tiêu ngữ của các văn bản ở nước ta, khi viết bằng tiếng Anh “Independence – Freedom – Happiness”, từ nào sau đây có nghĩa là “tự do”?
  Đáp án: B. Freedom

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 21/09/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “kết hôn”?
  Đáp án: C. Marry
 • Câu hỏi: Tại các công ty, “accountant” là từ tiếng Anh dùng để chỉ nhân viên nào?
  Đáp án: A. Kế toán
 • Câu hỏi: Canteen là từ tiếng Anh dùng để chỉ địa điểm nào?
  Đáp án: B. Căng tin

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 20/09/2022

 • Câu hỏi: “What’s your phone number? My phone number is one nine double zero, five four five, double four, one”.  Đựa theo đoạn hội thoải trên, số điện thoại được nhắc đến ở đây là số gì?
  Đáp án: B. 1900 545441
 • Câu hỏi: Trong  tên địa danh “Huế Imerial City”, thì “Imerial City” ở đây có nghĩa là gì?
  Đáp án: A. Hoàng thành
 • Câu hỏi: Trong tên câu chuyện thiếu nhi nổi iếng “Ali Baba and 40 Thieves”, từ “thieves” là dạng số nhiều của từ “thief”. Vậy “thief” có nghĩa là gì?
  Đáp án: B. Tên cướp

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 19/09/2022

 • Câu hỏi: Frezer là từ tiếng Anh chỉ gì?
  Đáp án: B. Tủ lạnh
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây ĐỒNG NGHĨA với từ “student” (học sinh)?
  Đáp án: C. Pupil
 • Câu hỏi: Mineral water là từ tiếng Anh chỉ loại đồ uống nào?
  Đáp án: C. Nước khoáng

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 17/09/2022

 • Câu hỏi: Cặp từ nào sau đây KHÔNg có sự tương ứng về nghĩa?
  Đáp án: B. Blue spoon – Quà màu xanh lá
 • Câu hỏi: Đuôi nào có thể điền vào hai từ sau đây để được tên 2 mùa trong năm: summ… và wint…?
  Đáp án: . er
 • Câu hỏi: Straw là từ tiếng Anh chỉ gì?
  Đáp án: B. Ống hút

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 16/09/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có phần phát âm trong  ngoặc KHÁC với các từ còn lại?
  Đáp án: B. fr(i)ed
 • Câu hỏi: Giả sử bạn đang là chủ quán phở. Có khách du lịch nước ngoài gọi bạn và nói: “This dish is a little bit salty”. Câu nói trên của vị khách có nghĩa là gì?
  Đáp án: A. Món ăn này hơi mặn
 • Câu hỏi: Hide and seek là từ tiếng Anh dùng để chỉ trò chơi dân gian nào?
  Đáp án: B. Trốn tìm

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 15/09/2022

 • Câu hỏi: Quốc gia nào sau đây có tên tiếng Anh là “India”?
  Đáp án: C. Ấn Độ
 • Câu hỏi: Vietnam National Circus Theatre là tên tiếng Anh của địa điểm nào tại Hà Nội?
  Đáp án: A. Rạp xiếc Trung Ương
 • Câu hỏi: Các từ sau đây đang thiếu mất 1 chữ cái. Cần thêm chữ cái nào vào tất cả các từ để được những từ có nghĩa? UCLE (bác), – Parets (Phuj huynh) – Youg (Trẻ)?
  Đáp án: A. N

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 14/09/2022

 • Câu hỏi: Car park là từ tiếng Anh chỉ gì?
  Đáp án: B. Bãi đỗ  xe
 • Câu hỏi: Điền MỘT chữ cái con thiếu vào cả hai câu sau: There are six c_ps (Ở đây có 6 cái cốc) – there are five d_cks (Ở đây có 5 con vịt)
  Đáp án: A. u
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa  tiếng Việt là “con rắn”?
  Đáp án: B. Snake

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 13/09/2022

 • Câu hỏi: Điền MỘT chữ cái vào tất cả các chỗ trống để được từ đúng _CI_ _OR_ (Cái kéo)
  Đáp án: A. S
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “đẹp trai”?
  Đáp án: B. Handsome
 • Câu hỏi: Trên các chuyến bay, bạn sẽ đều được nghe hướng dẫn an oàn bay. Trong đó có một câu: “Please fasten your seatbelt”. Vậy “seatbelt” ở đây có nghĩa là gì?
  Đáp án: C. Dây an toàn

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 12/09/2022

 • Câu hỏi: Điền 1 chữ cái để được từ thích hợ miêu tả hình: PRINCE_ _
  Đáp án: A. S
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây chỉ tên một phép tính?
  Đáp án: B. Subtraction
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây là tên tiếng Anh của nguyên tố Natri?
  Đáp án: B. Sodium

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 11/09/2022

 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “How … do you read books?” – Everyday
  Đáp án: C. often
 • Câu hỏi: Phần (i) trong từ nào sau đây có cách phát âm khác với hai từ còn lại?
  Đáp án: A. p(i)nk
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “việc vặt”?
  Đáp án: C. chore

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 10/09/2022

 • Câu hỏi: Bỏ một chữ cái để được một từ đồng nghĩa với từ “intelligent”: CLEVSER
  Đáp án: B. S
 • Câu hỏi: Điền chữ cái thích hợp vào ô trống để được từ đúng: DIAL_GUE (cuộc đối thoại)
  Đáp án: A. O
 • Câu hỏi: Điền từ thích họp: “I … 18 years old in 2016”.
  Đáp án: A. was

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 09/09/2022

 • Câu hỏi: Điền cụm từ thích hợp: “Last week, David bought a […].”
  Đáp án: B. big black car
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây là tên của một hành tinh trong Hệ Mặt Trời?
  Đáp án: C. Mercury
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “bình minh”?
  Đáp án: A. Sunrise

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 08/09/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “tha thứ”?
  Đáp án: C. forgive
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “Tony can play the guitar […] compose songs.”
  Đáp án: B. and
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây trái nghĩa với từ “useful”?
  Đáp án: B. useless

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 07/09/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “can đảm”?
  Đáp án: B. courageous
 • Câu hỏi: Cụm từ “means of transportation” có nghĩa là gì?
  Đáp án: A. phương tiện giao thông
 • Câu hỏi: Bỏ một chữ cái để được từ đúng: SIMIFLAR (tương tự)
  Đáp án: B. F

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 06/09/2022

 • Câu hỏi: Từ nào trong đây trái nghĩa với từ “hard”?
  Đáp án: C. easy
 • Câu hỏi: Cặp từ nào sau đây là cặp từ đồng nghĩa?
  Đáp án: A. important – significant
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “say sóng”?
  Đáp án: C. seasick

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 31/08/2022

 • Câu hỏi: Chọn câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp sau: “Chi is the best singer in our schoool!”
  Đáp án: B. I can’t agree with you more
 • Câu hỏi: Điền câu trả lời thích hợp cho câu hỏi sau: A. How much is this T-shirt?
  Đáp án: C. Five hundred thousands dong
 • Câu hỏi: Trong các từ sau đây, từ nào viết đúng chính tả?
  Đáp án: A. Noodle

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 30/08/2022

 • Câu hỏi: Điền  từ phù hợp vào câu “Why do you buy a lot of food and drink? Becuse I’m having a party … my mom’s birthday.”
  Đáp án: A. for
 • Câu hỏi: Chọn câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp sau: “What’s the mater?”
  Đáp án: A. Nothing, I’m fine.
 • Câu hỏi: chọn câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp sau: “Have a nice day!”
  Đáp án: C. Thanks. The same to you.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 29/08/2022

 • Câu hỏi: Câu sau đây đang có lỗi. Cách nào sau đây có thể sử dụng để chữa lỗi? My classmates (1) are watching (2) / TV in (3) my room (4) / a film on (5)
  Đáp án: B. Đổi vị trí (5) lên giữa (2) và (3)
 • Câu hỏi: Chọn câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp sau: What subjects do you have today?
  Đáp án: B. Literature, PE, English and Art
 • Câu hỏi: Chọn câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp sau: “What dose the do in the afternoon?
  Đáp án: C. She plays badminton in the playground.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 28/08/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC  với các từ còn lại?
  Đáp án: A. valent(ine)
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có trọng âm  chính KHÁC với các từ còn lại?
  Đáp án: C. prepare
 • Câu hỏi: Sắp xếp các từ sau đây để oàn thành câu: some flour (1)/I need(2)/ to make a cake(3)/going to (4)/the bakery (5)/I am(6)
  Đáp án: C. 213645

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 27/08/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?
  Đáp án: A. c(o)w
 • Câu hỏi: Câu sau đây đang có lỗi. Cách nào sau đây có thể sử dụng để chữa lỗi? Na goes to (1)  / school in (2) / the morning and (3) / do her homework (4) / after the dinner (5)
  Đáp án: C. Thêm “es” vào từ “do” ở (4)
 • Câu hỏi: Hoàn thành câu sau đây: “H_’s the weather? It’s sunny”.
  Đáp án: A. ow

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 26/08/2022

 • Câu hỏi: Đâu là một nét nghĩa tiếng Việt của từ “screen”?
  Đáp án: A. Màn hình
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có phần phát âm trong  ngoặc KHÁC với các từ còn lại?
  Đáp án: B. p(u)ncture
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có phần phát âm trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?
  Đáp án: C. l(i)quid

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 25/08/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây KHÔNG  tồn tại trong tiếng  Anh?
  Đáp án: C. Grandpaland
 • Câu hỏi: Từ sau đay đã bị lược hết các nguyên âm.  Hãy suy luận và tìm ra từ ban đầu: MZNG
  Đáp án: A. Amazing
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “nhiệm vụ”?
  Đáp án: B. Mission

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 24/08/2022

 • Câu hỏi: Trong tên quốc tế của  bộ phim Hàn Quốc nổi  tiếng “Miracle in Cell No.7”, từ nào có nghĩa là “điều kỳ diệu”?
  Đáp án: A. Miracle
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “tìm kiếm”?
  Đáp án: C.  Search
 • Câu hỏi: War Invalids and Martyrs Day là cách gọi tiếng Anh của ngày đặc biệt nào ở nước ta?
  Đáp án: B. Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 23/08/2022

 • Câu hỏi: What is this?
  Đáp án: C.  Chimney (ống khói)
 • Câu hỏi: Bỏ một chữ  cái để được từ đúng: ESCALATORI (thang cuốn)
  Đáp án: A.I (Escalator)
 • Câu hỏi: Tư nào sau đây có nghĩa là “một bữa tiệc sang trọng, có nhiều người tham gia”?
  Đáp án: B. Banquet

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 22/08/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây trong tiếng Anh có nghĩa là “bìa cứng, giấy bồi”?
  Đáp án: C. Cardboard
 • Câu hỏi: Loại ghế này trong tiếng Anh gọi là gì?
  Đáp án: B. Beanbag
 • Câu hỏi: Shower head là từ tiếng Anh để chỉ vật dụng nào trong phòng tắm?
  Đáp án: C. Vòi hoa sen

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 21/08/2022

 • Câu hỏi: Trong tên địa danh nổi tiếng ở Việt Nam “Trường Sơn trail” hoặc “Ho Chi Minh trail” , từ “trail” có nghĩa là gì?
  Đáp án: C. Đường mòn
 • Câu hỏi: Sắp xếp các chữ cái sau để được từ có nghĩa: M/T/A/E/A/L/R/I?
  Đáp án: B. Material
 • Câu hỏi: Chọn từ thích hợp với hình ảnh dưới đây?
  Đáp án: A. Chalks

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 19/08/2022

 • Câu hỏi: Hoang’s birthday is the fifth day of an month. Which of the following days can be Hoang’s birthday?
  Đáp án: B. 05-03
 • Câu hỏi: Trong tiêu đề ca khúc “Don’t blame me” (Taylor Swift), từ nào trong đó có nghĩa gốc là “khiển trách, đổ lỗi”?
  Đáp án: B. blame
 • Câu hỏi: Bỏ một chữ cái để được từ có nghĩa: LANGUAGVE (ngôn ngữ)
  Đáp án: B. V

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 18/08/2022

 • Câu hỏi: Trong các từ sau đây, từ nào KHÔNG tồn tại trong tiếng Anh?
  Đáp án: C. Neccessary (đúng là Necessary)
 • Câu hỏi: Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu: “August is the __ month of the yearu.”?
  Đáp án: A. 8th
 • Câu hỏi: What is it?
  Đáp án: A. It’s an orange

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 17/08/2022

 • Câu hỏi: “Thigh bone is the largest bone in the human body” Điều nào sau đây là đúng trong câu này?
  Đáp án: C. Xương đùi là xương lớn nhất trong cơ thể người
 • Câu hỏi: Trong tít báo “Vietnam’s 2022 national high school graduation exam: Oldest candidate graduatest from high school at 82”, có thể dự đoán ý chính của bài báo là?
  Đáp án: A. Thí sinh cao tuổi nhất tốt nghiệp trung học, ở tuổi 82
 • Câu hỏi: What is this dish?
  Đáp án: B. Vietnamese stuffed pancakes

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 16/08/2022

 • Câu hỏi: Chữ cái “o” KHÔNG thể sử dụng để điền vào chỗ trống nào sau đây, từ đó tạo ra từ có nghĩa?
  Đáp án: C. Mac*ine
 • Câu hỏi: Power bank là từ dùng để chỉ loại vật dụng công nghệ nào sau đây?
  Đáp án: B. Pin sạch dự phòng
 • Câu hỏi: Which of these fairy-tale character has a nose that grows longer when he lies?
  Đáp án: C. Pinocchio

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 15/08/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây KHÔNG có cùng chung nét nghĩa với từ còn lại?
  Đáp án: B. Milky Way
 • Câu hỏi: Mashed potato là cách gọi tiếng Anh của món ăn nào sau đây?
  Đáp án: A. Khoai tây nghiền
 • Câu hỏi: Điền từ còn thiếu để hoàn thành câu sau: “I like cooking very much. I want to become a famous […]” (Tôi rất thích nấu ăn. Tôi muốn trở thành một đầu bếp nổi tiếng)
  Đáp án: A. cook 

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 14/08/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “sự hoạt động”?
  Đáp án: A. Operation
 • Câu hỏi: Trong ừ “cryptocurrency” (tiền mã hóa), yếu tố  nào trong từ này có nghĩa là “mã hóa”?
  Đáp án: B. Crypto
 • Câu hỏi: Từ  nào  sau đây có những nét nghĩa tiếng Việt như “chuỗi, dây chuyền, dây xích”?
  Đáp án: C. Chain

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 13/08/2022

 • Câu hỏi: Khi tham gia các sự kiện công cộng ví dụ như đám cưới, tiệc kỷ niệm, có thể bạn sẽ được yêu cầu tuân thủ theo đúng “Dress code”. Vậy “dress code” có nghĩa là gì?
  Đáp án: A. Quy tắc ăn mặc
 • Câu hỏi: Loại quả nào sau đay có cách gọi trong tiếng Anh là “Dracontomelon fruit”?
  Đáp án: B. Sấu
 • Câu hỏi: Vocantional school có nghĩa tiếng Việt là gì?
  Đáp án: B. Trường dạy nghề

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 12/08/2022

 • Câu hỏi: Các ứng dụng như Siri, Google Assistant, được gọi là các ứng dụng trợ lý ảo. Vậy “trợ lý ảo” trong tiếng Anh là gì?Đáp án: B. Virtual assistant
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “sang trọng”?Đáp án: C. Deluxe
 • Câu hỏi:  Cặp từ nào sau đây không có sự tương ứng về nghĩa?Đáp án: C. Leg – Mũ, nón

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 11/08/2022

 • Câu hỏi: Ngoài cách gọi phổ biến, “The Tale of Kieu” là tên gọi tiếng Anh đúng để chỉ tác phẩm văn học nổi tiếng nào?
  Đáp án: A. Truyện Kiều
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “ổn định”?
  Đáp án: B. Stable
 • Câu hỏi: Trong tựa đề phim “Detective Conan: The Bride of Halloween”, từ nào có nghĩa là “nàng dâu”
  Đáp án: A. Bride

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 10/08/2022

 • Câu hỏi: Trong tít báo”Son La exports 20 tonners of fresh longan to Europe and UK”, ta hiểu Sơn La đã xuất 20 tấn loại trái cây nào tới Anh quốc và Châu Âu?
  Đáp án: B. Nhãn
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây KHÔNG có nghĩa tiếng Việt là “thiên đường”?
  Đáp án: C. Hell
 • Câu hỏi: Coconut rice paper là tên tiếng Anh của một món ăn đặc sản ở Bình Định. Đó là món ăn gì?
  Đáp án: B. Bánh tráng lá dừa

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 09/08/2022

 • Câu hỏi: Mới đây, WHO đã cảnh báo dịch đậu mùa khỉ là trường hợp khẩn cấp vè sức khỏe cộng đồng. Vậy người ta gọi “đậu mùa khỉ” trong tiếng Anh là gì?
  Đáp án: A. Monkeypox
 • Câu hỏi: Hiện tượng thời tiết “sóng nhiệt” đang gây ra một đợt nắng nóng kỷ lục ở các nước châu Âu. Ghi nhận mức nhiệt lên tới 40 độ C. Hiện tượng này trong tiếng Anh gọi là gì?
  Đáp án: C. Heatwave
 • Câu hỏi: Bỏ MỘT chữ cái để được từ đúng: MAYORE (thị trưởng)
  Đáp án: A. E

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 08/08/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây chỉ một loại trái cây?
  Đáp án: A. grape
 • Câu hỏi: Tìm từ thích hợp để miêu tả hình ảnh: (thìa)
  Đáp án: A. a spoon
 • Câu hỏi: Khi đọc tít báo “Vietnam to limit fossil-fuel vehicles from 2040”, ta có thể dự đoán ý chính của bài báo sẽ nói về việc gì?
  Đáp án: B. Việt Nam tiến tới hạn chế sử dụng xe xăng từ 2040

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 07/08/2022

 • Câu hỏi: Bỏ một chữ cái để được từ đúng: PINAK (màu hồng)
  Đáp án: A. A
 • Câu hỏi: What is this sport? (Bóng chày)
  Đáp án: B. Baseball
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “khuỷu tay”?
  Đáp án: C. elbow

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 06/08/2022

 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “Close your …, please!” (Hãy gấp cuốn sách của bạn lại!)
  Đáp án: B. book
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “Look … the board!”
  Đáp án: B. at
 • Câu hỏi: What is this?
  Đáp án: C. A kite

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 05/08/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây chỉ một loài động vật?
  Đáp án: B. rabbit
 • Câu hỏi: Sắp xếp các từ/cụm từ sau thành một câu đúng: five T-shirts/two hats/Alan/has/ and
  Đáp án: A. Alan has five T-shirts and two hats
 • Câu hỏi: What are they?
  Đáp án: C. Umbrellas

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 04/08/2022

 • Câu hỏi: Chọn đáp án thích hợp để điên vào chỗ trống: “… go to Nha Trang this weekend?”
  Đáp án: C. Why don’t we
 • Câu hỏi: Tìm từ thích hợp để miêu tả hình ảnh?
  Đáp án: A. anchor
 • Câu hỏi: Điền MỘT chữ cái vào tất cả các chỗ trống để được từ đúng: _ATIO_ALITY (quốc tịch)
  Đáp án: A. N

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 03/08/2022

 • Câu hỏi: Điền một chữ cái vào chỗ trống để được từ đúng: NE_K (cổ)
  Đáp án: A. C
 • Câu hỏi: Bỏ một chữ cái để được từ đúng: WERONG (sai)
  Đáp án: A. E
 • Câu hỏi: Sắp xếp các từ sau để được câu đúng: language/which/do/speak/they
  Đáp án: B. Which language do they speak?

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 02/08/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây không được dùng để chỉ một môn thể thao?
  Đáp án: C. assignment
 • Câu hỏi: Phần (ea) trong từ nào sau đây có cách phát âm khác với hai từ còn lại?
  Đáp án: C. h(ea)d
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây được dùng để chỉ một loài động vật?
  Đáp án: A. frog

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 31/07/2022

 • Câu hỏi: Tại các khách sạn, “bell captain” là từ tiếng Anh chỉ công việc gì?
  Đáp án: C. Đội trưởng khuân vác
 • Câu hỏi: Sắp xếp các chữ cái sau để được từ đúng: H/A/M/R/E/M
  Đáp án: A. Hammer
 • Câu hỏi: Bạn A có người bạn nước ngoài tới thăm Việt Nam. Giờ họ muốn mua quà lưu niệm, vậy họ cần đến cửa hàng có đề biển là gì?
  Đáp án: B. Souvenir shop

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 30/07/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “màn cửa”?
  Đáp án: A. Curtain
 • Câu hỏi: Lựa chọn câu trả lời phù hợp với câu hỏi sau:
  Đáp án: B. Twice a week.
 • Câu hỏi: Two thirds of Vietnamese have bank accounts: central bank. (18/6/2022, VnExpress International) Dựa theo tít báo trên, có khoảng bao nhiêu phần trăm người Việt có tài khoản ngân hàng?
  Đáp án: A. >65%

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 29/07/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có cách phát âm phần trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?
  Đáp án: C. listen(ed)
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có cách phát âm phần trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?
  Đáp án: B. ques(tion)
 • Câu hỏi: Tìm từ thích hợp với mô tả sau: “This is a sport we play with a racket and a shuttlecock.”?
  Đáp án: B. Badminton

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 28/07/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “tranh luận, tranh biện”?
  Đáp án: C. Debate
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “sự thử thách”?
  Đáp án: B. Challenge
 • Câu hỏi: Chúng ta dùng từ tiếng Anh nào để gọi “trường quốc tế”?
  Đáp án: A. International school

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 27/07/2022

 • Câu hỏi: Trong câu “Many people donate to the Red Cross, a non-profit organization that aids people free of charge.”, từ non-profit có nghĩa là gì?
  Đáp án: C. Phi lợi nhuận
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “phòng thì nghiệm”?
  Đáp án: A. Laboratory
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “sự kiện”?
  Đáp án: B. Event

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 26/07/2022

 • Câu hỏi: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “My best friend is very __. She cares about other people.”
  Đáp án: A. kind
 • Câu hỏi: Câu sau có một lỗi sai. Ta cần chữa lối đó thế nào để được câu đúng: If we plant more tree (1) in the school hard (2), the school (3) will be (4) a greener place (5).
  Đáp án: C. Đổi từ “hard” thành “yard” ở vị trí (2).
 • Câu hỏi: Có một sự thú vụ trong ngôn ngữ Anh – Anh và Anh – Mỹ. Ví dụ, cùng một từ “pants”, người Mỹ có thể hiểu đó là chiếc quần dài, còn người Anh sẽ hiểu đó là một loại quần khác – “underwear”. Vậy “underwear” có nghĩa là gì?
  Đáp án: C. Quần lót

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 25/07/2022

 • Câu hỏi: Từ “web browser” có nghĩa tiếng Việt là gì?
  Đáp án: C. Trình duyệt web
 • Câu hỏi: Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành câu: “The Paris Saint-Germain football team has quite a few South American players, including three from …”?
  Đáp án: A. Brazil
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có cách phát âm phần trong ngoặc KHÁC với các từ còn lại?
  Đáp án: B. key(s)

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 24/07/2022

 • Câu hỏi: Từ “cao bồi” của tiếng Việt trong tiếng Anh gọi là gì?
  Đáp án: A. Cowboy
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “linh vật”?
  Đáp án: B. Mascot
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “biểu đồ đường”?
  Đáp án: A. Line chart

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 23/07/2022

 • Câu hỏi: Sesame seed là từ tiếng Anh dùng để chỉ loại hạt gì?
  Đáp án: B. Hạt vừng
 • Câu hỏi: Câu sau đây đang có lỗi. Các nào sau đây có thể sử dụng để chữa lỗi? Don’t(1)/worry(2)/about(3)/too much(4)/his study report(5).
  Đáp án: A. Đổi (4) lên vị trí của (3)
 • Câu hỏi: Câu nào sau đây ĐỒNG NGHĨA với câu “Lisa is very intelligent”?
  Đáp án: C. Lisa is a smart person.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 22/07/2022

 • Câu hỏi: Trong tít báo “Bach Ma Temple recognised as special national relic site”, ta hiểu đền Bạch Mã đã được công nhận danh hiệu gì?
  Đáp án: A. Di tích quốc gia đặc biệt
 • Câu hỏi: Trong thông tin thời tiết sau đây, số nào nằm ở phần độ ẩm?
  Đáp án: B. 60
 • Câu hỏi: Vietnam Museum of Ethnology là tên tiếng Anh của địa danh nào sau đây?
  Đáp án: C. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 21/07/2022

 • Câu hỏi: Trong các tựa game, nếu bạn muốn xem bảng xếp hạng thì bạn cần truy cập vào mục nào?
  Đáp án: B. Leaderboard
 • Câu hỏi: Sắp xếp lại câu và tìm khẳng định ĐÚNG dựa vào câu sắp xếp được: “a lot of/grows/in her garden/ Miss Kelly/vegetable”?
  Đáp án: B. Ở vườn chị Kelly có nhiều rau.
 • Câu hỏi: Trong tên địa danh du lịch nổi tiếng “Berlin wall”, từ nào có nghĩa là “bức tường”?
  Đáp án: C. Wall

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 20/07/2022

 • Câu hỏi: Khi sắp xếp các chữ cái sau thành 1 từ tiếng Anh có nghĩa, hãy cho biết một nét nghĩa tiếng Việt của từ vừa xếp được: T/S/R/U/T?
  Đáp án: A. Tin cậy
 • Câu hỏi: Trong tựa đề phim “Justice League”, từ “Justice” có nghĩa là gì?
  Đáp án: C. Công lý
 • Câu hỏi: Điền đuôi phù hợp để hoàn thành từ: EMPLOY__ (Nhân viên)
  Đáp án: A. EE

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 19/07/2022

 • Câu hỏi: Trước khi sử dụng bất cứ dịch vụ nào, bạn sẽ đọc một văn bản có tên tiếng Anh là “Terms of Service”. Cụm từ này có nghĩa là gì?
  Đáp án: B. Điều khoản dịch vụ
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “cập nhật”?
  Đáp án: C. Update
 • Câu hỏi: Trong cụm từ “income tax”, từ nào có nghĩa tiếng Việt là “thuế”?
  Đáp án: B. Tax

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 18/07/2022

 • Câu hỏi: Bỏ MỘT chữ cái để được một từ có nghĩa mà không thay đổi vị trí các chữ cái trong dãy: O/P/I/L/N/I/O/N (ý kiến, quan điểm)
  Đáp án: B. L
 • Câu hỏi: What is this?
  Đáp án: A. Toothpaste
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “súng”?
  Đáp án: B. Gun

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 17/07/2022

 • Câu hỏi: Khi mở khoa điện thoại, nếu có dòng chữ “Use finger print to unlock”, nghĩa là để mở khóa được bạn cần sư dụng yếu tố nào sau đây?
  Đáp án: C. Vân tay
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “mối quan hệ, mối liên hệ”?
  Đáp án: B. Relationship
 • Câu hỏi: Từ “Interview” có nét nghĩa tiếng Việt nào sau đây?
  Đáp án: A. Phỏng vấn

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 16/07/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “ước mơ, giấc mơ”?
  Đáp án: C. Dream
 • Câu hỏi: Khẩu hiệu trong các kỳ Thế vận hội (Olympic) là “Nhanh hơn – Cao hơn – Mạnh hơn”. Đáp án nào sau đây mô tả chính xác khẩu hiệu này trong tiếng Anh?
  Đáp án: C. Faster – Higher – Stronger
 • Câu hỏi: Báo chí nước ngoài thường hay gọi đội tuyển bóng đá Việt Nam với biệt danh “Goden Star Warriors”, có nghĩa là “Những … Sao Vàng”. Hãy điền vào chỗ trống?
  Đáp án: A. Chiến Binh

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 15/07/2022

 • Câu hỏi: Điền vào chỗ trống để hoàn thành từ: Q_A_I_Y (chất lượng ,phẩm chất)
  Đáp án: A. U, L, T (Quality)
 • Câu hỏi: Which bird is a symbol of peace?
  Đáp án: B. Dove
 • Câu hỏi: Điền từ còn thiếu để hoàn thành câu: “We should keep __ in the library so that everyone can enjoy reading books.”
  Đáp án: B. quiet

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 14/07/2022

 • Câu hỏi: Trong tít báo “Vietnam minimum wage to rise next month”, ta hiểu được nội dung chính của bài báo sẽ nói về việc cái gì ở Việt Nam sẽ tăng vào tháng sau?
  Đáp án: B. Lương tối thiểu
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “sao lưu”?
  Đáp án: A. Backup
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “trại hè”?
  Đáp án: B. Summer camp

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 13/07/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây thích hợp để miêu tả hành động trong hình?
  Đáp án: A. yawn
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “đồ lưu niệm”?
  Đáp án: A. Souvenir
 • Câu hỏi: Chữ (a) ở trong từ nào có cách phát âm khác với hai từ còn lại?
  Đáp án: B. p(a)rent

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 12/07/2022

 • Câu hỏi: Sắp xếp lại các từ sau để được một câu đúng: soon/see/hope/you/to?
  Đáp án: B. Hope to see you soon
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “You should … your teeth twice a day”
  Đáp án: C. brush
 • Câu hỏi: Bỏ một chữ cái để được từ đúng: AUTOMARTIC (tự động)
  Đáp án: B. R

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 11/07/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây không chỉ một mùa trong năm?
  Đáp án: A. fog
 • Câu hỏi: Chữ “e” trong từ nào sau đây có cách phát âm khác với các từ còn lại?
  Đáp án: C. (e)ra
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “lông vũ”?
  Đáp án: C. feather

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 10/07/2022

 • Câu hỏi: Chọn đáp án thích hợp để miêu tả hình ảnh trên:
  Đáp án: B. Four pineapples
 • Câu hỏi: Từ nào trong câu sau mắc lỗi: “Last night, I drank lot of milk.”
  Đáp án: C. lot of
 • Câu hỏi: Hãy dịch câu sau sáng tiếng Việt: “Do you want to go to the cinema with me?”
  Đáp án: A. Bạn có muốn đi xem phim với tôi không?

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 09/07/2022

 • Câu hỏi: Điền một chữ cái vào chỗ trống để được từ đúng: PA_TY (buổi tiệc)
  Đáp án: C. R
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “Peter … a white cat and a black dog.”
  Đáp án: A. has
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “vườn cây ăn quả”?
  Đáp án: C. fruit garden

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 08/07/2022

 • Câu hỏi: Từ “waste basket” có nghĩa là gì?
  Đáp án: B. Thùng rác
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây không chỉ một tình trạng liên quan đến sức khỏe?
  Đáp án: A. deep
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “đồ chơi”?
  Đáp án: A. toy

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 07/07/2022

 • Câu hỏi: Chọn từ thích hợp để miêu tả hình ảnh trên:
  Đáp án: C. stool
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây đồng nghĩa với từ “big”?
  Đáp án: C. large
 • Câu hỏi: Sắp xếp các từ sau thành câu đúng: Let’s/a/walk/for/go
  Đáp án: B. Let’s go for a walk.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 06/07/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây đúng chính tả?
  Đáp án: C. Puzzle
 • Câu hỏi: Sắp xếp các từ sau thành câu đúng: can/football/but/can’t/he/play/swim./he
  Đáp án: B. He can play football but he can’t swim.
 • Câu hỏi: Điền MỘT chữ cái vào tất cả các chỗ trống để được từ đúng: P_P_Y_ (quả đu đủ)
  Đáp án: A. A

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 05/07/2022

 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “I often get … 6 o’clock.”
  Đáp án: C. at
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có thể là một nghĩa tiếng Việt của từ “play”?
  Đáp án: A. vở kịch
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “nước rửa tay khô”?
  Đáp án: B. hand sanitizer

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 04/07/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “bảng tính”?
  Đáp án: A. spreadsheet
 • Câu hỏi: Sắp xếp các chữ cái sau để được một từ đúng: T/P/R/G/E/N/A/N
  Đáp án: B. pregnant
 • Câu hỏi: Bỏ một chữ cái để được từ đúng: IMMEDIATRE (ngay lập tức)
  Đáp án: B. R

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 03/07/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “hình lập phương”?
  Đáp án: C. Cube
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây chỉ tên một thể loại văn học?
  Đáp án: B. novel
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây không tồn tại trong tiếng Anh?
  Đáp án: C. cyre

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 02/07/2022

 • Câu hỏi: Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống: “Can you drink …?”
  Đáp án: C. wine
 • Câu hỏi: Bỏ một chữ cái để được từ đúng: SCIEONCE (khoa học)
  Đáp án: A. O
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây chỉ tên một loại nhạc cụ?
  Đáp án: B. violin

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 30/06/2022

 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “Peter is taller … his younger brother.”
  Đáp án: B. than
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “thân mật”?
  Đáp án: B. informal
 • Câu hỏi: Cụm từ “feed the chicken” có nghĩa là gì?
  Đáp án: C. cho gà ăn

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 29/06/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây TRÁI NGHĨA với từ “ancient”?
  Đáp án: A. Modern
 • Câu hỏi: Bỏ MỘT chữ cái để được một từ có nghĩa mà không thay đổi vị trí các chữ cái trong dãy: B/U/F/F/A/R/L/O
  Đáp án: C. R
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “When did you buy this present?”
  Đáp án: A. Yesterday

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 28/06/2022

 • Câu hỏi: “Sticky rice” là cách gọi tiếng Anh của món ăn nào sau đây?
  Đáp án: A. Xôi
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có một nét nghĩa tiếng Việt là “lo lắng”?
  Đáp án: B. Nervous
 • Câu hỏi: What is this animal?
  Đáp án: B. Squirrel

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 27/06/2022

 • Câu hỏi: Với tít báo “Japan to allow mass tourism, but only in tour groups”, ta có thể dự đoán ý chính của bài báo sẽ là gì?
  Đáp án: B. Khách tới Nhật Bản phải du lịch theo tour
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “diễn đàn”?
  Đáp án: A. forum
 • Câu hỏi: “Vietnam People’s Navy” là tên tiếng Anh của quân chủng nào trong Quân đội nhân dân Việt Nam?
  Đáp án: B. Hải Quân

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 26/06/2022

 • Câu hỏi: “Tour guide” là từ tiếng anh chỉ gì?
  Đáp án: C. Hướng dẫn viên du lịch
 • Câu hỏi: Năm 2021, từ tiếng Anh này đã được Oxford Languages chọn là “từ của năm 2021”. Từ này là viết tắt của từ “vaccine” (vắc xin). Hãy cho biết từ đó là gì?
  Đáp án: A. Vax
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “sự khảo sát, sự điều tra”?
  Đáp án: A. Survey

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 25/06/2022

 • Câu hỏi: Chúng ta đã từng biết đến với những tiếng vỗ tay giòn giã khi cổ vũ cho người hay tập thể mà mình yêu thích. Vậy từ nào trong tiếng Anh có nghĩa là “tiếng vỗ tay”?
  Đáp án: C. Applause
 • Câu hỏi: Bỏ MỘT chữ cái để được một từ có nghĩa mà không thay đổi vị trí các chữ cái trong dãy: DIARBETES (bệnh tiểu đường)
  Đáp án: A. R
 • Câu hỏi: Which of the following words means “a time or day by which something must be done”?
  Đáp án: B. deadline

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 24/06/2022

 • Câu hỏi: Trên các trang bán vé xem phim, có một mục phim ghi là “New release”. Những bộ phim nằm trong mục này có đặc điểm chung là gì?
  Đáp án: B. Phim mới ra
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “Tuần trăng mật”?
  Đáp án: A. Honeymoon
 • Câu hỏi: Trong câu hát sau: “Do you want to build a snowman?” (Frozen) từ nào mang nghĩa là “người tuyết”?
  Đáp án: B. Snowman

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 23/06/2022

 • Câu hỏi: Trong cụm “Pedestrian crossing”, từ “pedestrian” có nghĩa là gì?
  Đáp án: A. Người đi bộ
 • Câu hỏi: “Martial art” là từ tiếng Anh dùng để chỉ bộ môn thể thao nào?
  Đáp án: C. Võ thuật
 • Câu hỏi: “Gender equality” có nghĩa tiếng Việt là gì?
  Đáp án: A. Bình đẳng giới

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 22/06/2022

 • Câu hỏi: Bỏ MỘT chữ cái để được một từ có nghĩa mà không thay đổi vị trí các chữ cái trong dãy: P/R/I/V/A/O/C/Y (sự riêng tư, quyền riêng tư)
  Đáp án: A. O
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “tổ tiên”?
  Đáp án: B. Ancestor
 • Câu hỏi: Cặp từ nào sau đây KHÔNG có sự tương ứng về nghĩa?
  Đáp án: C. Healthy lifestyle – Thức ăn lành mạnh

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 21/06/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “nạn nhân”?
  Đáp án: B. Victim
 • Câu hỏi: Trong cụm từ “Artificial intelligence” (Viết tắt cho AI), từ “artificial” có nghĩa là gì?
  Đáp án: B. Nhân tạo
 • Câu hỏi: “Bungalow” là từ tiếng Anh để chỉ những ngôi nhà thường có mấy tầng?
  Đáp án: A. 1

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 20/06/2022

 • Câu hỏi: Từ “ecotourism” trong tiếng Anh dùng để chỉ loại hình du lịch nào?
  Đáp án: A. Du lịch sinh thái
 • Câu hỏi: Sắp xếp các chữ cái sau đây để được một từ có nghĩa: A/N/P/O/R
  Đáp án: B. Apron
 • Câu hỏi: Trong showbiz, từ tiếng Anh này dùng để chỉ những tay săn ảnh, thường theo dõi người nổi tiếng để có được những tấm ảnh độc quyền cho tờ tạp chí/tờ báo mà họ phụ trách. Từ đó là gì?
  Đáp án: C. Paparazzi

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 19/06/2022

 • Câu hỏi: Trong công việc, từ “Teamwork” có nghĩa tiếng Việt là gì?
  Đáp án: C. Làm việc nhóm
 • Câu hỏi: Thông thường, khi nộp hồ sơ xin việc, các công ty đều yêu cầu ứng viên nộp CV. CV là viết tắt của “Curriculum vitae” – cụm từ này có nghĩa là gì?Đáp án: B.Sơ yếu lí lịch
 • Câu hỏi: “Ministry of Education and Training” là tên tiếng Anh của cơ quan nào tại nước ta?Đáp án: C. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 18/06/2022

 • Câu hỏi: Trong từ “livestream”, từ “live” có nghĩa là gì?
  Đáp án: B. Trực tiếp
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “vỏ sò”?
  Đáp án: C. Seashell
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “ấm áp”?
  Đáp án: B. warm

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 17/06/2022

 • Câu hỏi: Sau đây là một câu mẫu sử dụng từ “voyage”: “He was a young sailor on his first sea voyage.” Từ câu trên ta có thể hiểu từ “voyage” có nghĩa là gì?
  Đáp án: A. Chuyến đi đường dài, đặc biệt là bằng tàu thủy
 • Câu hỏi: “Filipino” là từ tiếng Anh dùng để chỉ những người tới từ quốc gia Đông Nam Á nào?
  Đáp án: B. Philippines
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “cháo”?
  Đáp án: C. Congee

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 16/06/2022

 • Câu hỏi: Trong tiếng Anh, người ta thường dùng từ “popsicle” hoặc “ice lolly” để chỉ một loại kem. Loại kem đó là gì?
  Đáp án: C. Kem que
 • Câu hỏi: Từ “waterpark” có nghĩa tiếng Việt là gì?
  Đáp án: B. Công viên nước
 • Câu hỏi: Bỏ MỘT chữ cái để được một từ có nghĩa mà không thay đổi vị trí các chữ cái trong dãy: “M/O/S/Q/U/Z/I/T/O
  Đáp án: A. Z

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 15/06/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “lễ khai mạc”?
  Đáp án: A. Opening Ceremony
 • Câu hỏi: Trong tít báo “SEA Games: Vietnam win 20 gold medals Monday”, ta hiểu rằng Việt Nam đã lấy thêm được 20 huy chương gì vào ngày thứ Hai?
  Đáp án: B. Huy chương vàng
 • Câu hỏi: Which of the following words means “a small container, sometimes in the shape of a pig, that is used by children for saving money”?
  Đáp án: A. Piggy bank

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 14/06/2022

 • Câu hỏi: Điền MỘT chữ cái vào 2 ô trống để được từ mô tả hình vẽ: C_C_NUT (quả dừa)
  Đáp án: A. O
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “My elder sister is known … the most beautiful girl in her class.”
  Đáp án: B. as
 • Câu hỏi: Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống: “You are a student, …?
  Đáp án: A. aren’t you?

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 13/06/2022

 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “Please wake me … at 6 o’clock.”
  Đáp án: C. up
 • Câu hỏi: Phần (tion) trong từ nào có cách phát âm khác với hai từ còn lại?
  Đáp án: B. ques(tion)
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “tải xuống”?
  Đáp án: C. download

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 12/06/2022

 • Câu hỏi: Điền MỘT chữ cái vào tất cả các chỗ trống để được từ đúng: STU_ _ORN (bướng bỉnh)
  Đáp án: B. B
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
  Đáp án: A. fashionable
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “Bananas […] to Europe everyday.”
  Đáp án: C. are exported

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 11/06/2022

 • Câu hỏi: Điền MỘT chữ cái vào tất cả các chỗ trống để được từ đúng: PR_NC_PLE (nguyên lí)
  Đáp án: B.I
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “John […] in the kitchen when I came.”
  Đáp án: A. was cooking
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “[…] the traffic was bad, I arrived on time.”
  Đáp án: A. Although

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 10/06/2022

 • Câu hỏi: Sắp xếp các từ/ cụm từ sau để được câu đúng: always / drinks / a cup of coffee. / every morning, / my father
  Đáp án: C. Every morning, my father always drinks a cup of coffee.
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “Last night, I […] dinner at 7.00p.m.”
  Đáp án: B. had
 • Câu hỏi: Bỏ một chữ cái để được từ đúng: BALANCEY (sự cân bằng)
  Đáp án: A. Y

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 09/06/2022

 • Câu hỏi: Chữ “U” trong tên viết tắt tiếng Anh của Liên Hợp Quốc là “UN” là viết tắt của từ tiếng Anh nào?
  Đáp án: B. United
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây chỉ tên một loại nhạc cụ?
  Đáp án: C. guitar
 • Câu hỏi: Tính từ nào sau đây miêu tả một tình trạng thời tiết?
  Đáp án: A. foggy

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 08/06/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây chỉ một nghề nghiệp?
  Đáp án: A. fishmonger
 • Câu hỏi: Điền một chữ cái vào chỗ trống để được từ đúng: CONFID_NT (tự tin)
  Đáp án: B. E
 • Câu hỏi: Điền MỘT chữ cái vào tất cả các chỗ trống để được từ đúng: DEF_N_T_ON (định nghĩa)
  Đáp án: A. I

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 07/06/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “cái gọt bút chì”?
  Đáp án: C. pencil sharpener
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “pháo hoa”?
  Đáp án: A. firework
 • Câu hỏi: Từ “hippo” là một từ chỉ con vật nào?
  Đáp án: C. hà mã

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 06/06/2022

 • Câu hỏi: Sắp xếp các từ/cụm từ sau để được câu đúng: types/loves/My father/of wine/collecting many
  Đáp án: A. My father loves collecting many types of wine.
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “My mom is very … cooking”. (Mẹ tôi rất giỏi nấu nướng)
  Đáp án: B. good at
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây chỉ một thứ thường không dùng để làm thực phẩm?
  Đáp án: B. table

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 05/06/2022

 • Câu hỏi: Sắp xếp các từ/cụm từ sau để được câu đúng “What is/in Hai Phong/temperature/this summer?/the highest”
  Đáp án: A. What is the highest temperature in Hai Phong this summer?
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “What animals did you see at the zoo yesterday?” – “…”
  Đáp án: B. Giraffes and lions.
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “There is a clock in the …” (Có một cái đồng hồ treo tường ở phòng khách)
  Đáp án: C. living room.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 03/06/2022

 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “What color is her hair?” – “It is …”
  Đáp án: C. blonde
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “I am the … student in my class.”
  Đáp án: A. tallest
 • Câu hỏi: Phần (ch) trong từ nào có cách phát âm khác với hai từ còn lại?
  Đáp án: C. me(ch)anic

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 02/06/2022

 • Câu hỏi: Điền MỘT chữ cái  vào 2 ô trống để được từ mô tả hình vẽ? B_SCU_T (bánh quy)
  Đáp án: A. I
 • Câu hỏi: Sắp xếp các từ sau để được câu đúng: We/playing/volleyball/now/are
  Đáp án: C. We are playing volleyball now.
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “He is from Laos. He is a …”
  Đáp án: B. Laotian

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 01/06/2022

 • Câu hỏi: Đây là gì? (xẻng)
  Đáp án: B. shovel
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “Mr. Phong … exercises every morning.”
  Đáp án: A. does
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “What … great idea!”
  Đáp án: A. a

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 31/05/2022

 • Câu hỏi: Từ nào có nghĩa là “bản đồ”?
  Đáp án: B. map
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “Let … play badminton.”
  Đáp án: B. us
 • Câu hỏi: Từ nào có nghĩa là “cầu vồng”?
  Đáp án: A. rainbow

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 30/05/2022

 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “Don’t make her … sad.”
  Đáp án: B. feel
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “bưu kiện”?
  Đáp án: A. parcel
 • Câu hỏi: Từ nào có nghĩa là “lịch”?
  Đáp án: B. Calender

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 29/05/2022

 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “This cake is …”.
  Đáp án: B. delicious
 • Câu hỏi: Bỏ một chữ cái để được từ đúng: T/O/G/E/T/H/E/A/R
  Đáp án: C. A
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “số điện thoại”?
  Đáp án: A. phone number

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 28/05/2022

 • Câu hỏi: Điền một chữ cái vào ô trống để tạo thành một từ chỉ tên một loại dụng cụ nhà bếp: SA_CEPAN
  Đáp án: A. U
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây chỉ một địa điểm?
  Đáp án: C. drugstore
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: What an … weather! (Thật là một thời tiết tồi tệ!)
  Đáp án: C. awful

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 27/05/2022

 • Câu hỏi: Từ “receptionist” có nghĩa là gì?
  Đáp án: B. lễ tân
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “hoạt động ngoài trời”?
  Đáp án: C. outdoor activity
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “văn phòng phẩm”?
  Đáp án: B. stationery

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 26/05/2022

 • Câu hỏi: Bỏ một chữ cái để được từ đúng: A/U/T/E/U/M/N
  Đáp án: A. E
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “hỗ trợ”?
  Đáp án: B. support
 • Câu hỏi: Từ “frank” có nghĩa là gì?
  Đáp án: C. thành thật

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 25/05/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây chỉ tên một loài động vật?
  Đáp án: B. seal
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “I need … to complete my homework.”
  Đáp án: B. an hour
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “thợ cắt tóc”?
  Đáp án: B. hairdresser

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 24/05/2022

 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “I always … football at the weekend.”
  Đáp án: A. play
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây chỉ tên một môn thể thao?
  Đáp án: A. basketball
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “What is the matter … you?”
  Đáp án: C. with

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 23/05/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “con dơi”?
  Đáp án: A. bat
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây là một từ chỉ màu sắc?
  Đáp án: B. cyan
 • Câu hỏi: Sắp xếp các từ sau để được một câu đúng: park?/the/where/is
  Đáp án: B. Where is the park?

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 22/05/2022

 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “… are they?” – “They are my parents.”
  Đáp án: B. Who
 • Câu hỏi: Sắp xếp các từ sau để được một câu đúng: I/May/in?/come
  Đáp án: C. May I come in?
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “You should … up early.”
  Đáp án: A. wake

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 21/05/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây không tồn tại trong tiếng Anh?
  Đáp án: C. hande
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “My father is a doctor. He works at a …”
  Đáp án: B. hospital
 • Câu hỏi: Từ chỉ số đếm nào sau đây viết sai chính tả?
  Đáp án: A. fourty

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 20/05/2022

 • Câu hỏi: Bỏ một chữ cái để được từ đúng: A/V/U/T/H/O/R
  Đáp án: B. V
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây chỉ một con vật không có trong thực tế?
  Đáp án: C. dragon
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây vừa chỉ một loài động vật, vừa chỉ một thiết bị công nghệ?
  Đáp án: A. mouse

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 19/05/2022

 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “My class is on the […] floor.”
  Đáp án: B. Sixth
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có thể là tên của một loại trang phục?
  Đáp án: A. cap
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây trái nghĩa với từ “far” (xa)?
  Đáp án: C. near

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 18/05/2022

 • Câu hỏi: Điền MỘT chữ cái vào cả hai chỗ để được một từ đúng: CL_N_C (Phòng khám bệnh)
  Đáp án: A. I
 • Câu hỏi: Âm (ch) trong từ nào có cách phát âm khác với âm (ch) ở hai từ còn lại?
  Đáp án: C. s(ch)ool
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “nguy hiểm”?
  Đáp án: B. dangerous

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 17/05/2022

 • Câu hỏi: Sắp xếp các chữ cái sau để được một từ đúng: Y/O/G/L/N/O/H/E/C/T
  Đáp án: B. Technology
 • Câu hỏi: Bỏ một chữ cái để được một từ đúng: DISTANOCE (Khoảng cách)
  Đáp án: C. O
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “I go to school … bike.”
  Đáp án: C. by

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 16/05/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “cái nắp chai”?
  Đáp án: B. bottle cap
 • Câu hỏi: Điền MỘT chữ cái vào cả hai chỗ trống để được một từ đúng: CLA_ _MATE (bạn cùng lớp)
  Đáp án: C. S
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “My mother is a doctor. She works at a […].”
  Đáp án: A. hospital

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 15/05/2022

 • Câu hỏi: Trong câu “I’ve booked your flight to Ho Chi Minh City”, từ “book” ở đây có nghĩa là gì?
  Đáp án: B. Đặt chỗ
 • Câu hỏi: “I usually have cereal with milk or sometimes I have toast and jam for breakfast”. Theo câu trên, nhân vật chính thỉnh thoảng ăn gì vào bữa sáng?
  Đáp án: B. Bánh mì nướng phết mứt
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “tòa nhà chọc trời”?
  Đáp án: C. Skyscraper

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 14/05/2022

 • Câu hỏi: Savings account là từ chỉ khái niệm nào trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng?
  Đáp án: B. Tài khoản tiết kiệm
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây KHÔNG thuộc cùng một trường từ vựng với hai từ còn lại?
  Đáp án: C. Park
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “Brad Pitt is a … American actor.” (Brad Pitt là một nam diễn viên nổi tiếng người Mỹ)?
  Đáp án: A. famous

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 13/05/2022

 • Câu hỏi: Khi sắp xếp các chữ cái sau đây, ta được một từ có nét nghĩa là 1 đồ dùng cần thiết cho nông nghiệp. Hãy cho biết đó là gì?
  Đáp án: B. Phân bón
 • Câu hỏi: Cách viết nào sau đây đúng khi muốn cảm ơn một ai đó?
  Đáp án: B. Thanks.
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây TRÁI NGHĨA với từ minority?
  Đáp án: A. Majority

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 12/05/2022

 • Câu hỏi: Trong câu: “We have been friends for 10 years”, cụm từ “10 years” có thể thay thế bằng cụm từ nào dưới đây?
  Đáp án: A. a decade
 • Câu hỏi: Trong câu “Vietnam will host the 31st Southeast Asian Games (SEA Games) in May 2022”, từ “host” có nghĩa là gì?
  Đáp án: B. Đăng cai, tổ chức
 • Câu hỏi: Bỏ MỘT chữ cái để được một từ có nghĩa mà không thay đổi vị trí các chữ cái trong dãy: S/T/O/C/K/Y/M/A/R/T/K/E/T (Thị trường chứng khoán)
  Đáp án: A. Y

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 11/05/2022

 • Câu hỏi: Trong bưu chính viễn thông, “EMS” là viết tắt của “Express Mail Service” – là một dịch vụ chuyển phát mà được rất nhiều cá nhân và tổ chức sử dụng cho tới ngày hôm nay. Vậy “express” trong cụm trên có ý nghĩa là gì?
  Đáp án: A. nhanh
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây KHÔNG có một nét nghĩa tiếng Việt là “người thư ký”?
  Đáp án: C. Graphic
 • Câu hỏi: Aquatic sport là từ chỉ những bộ môn thể thao có đặc điểm như thế nào?
  Đáp án: B. Thể thao dưới nước

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 10/05/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “trứng ốp la”?
  Đáp án: B. Fried egg
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “biểu đồ tròn”?
  Đáp án: C. Pie chart
 • Câu hỏi: Trên một số nền tảng mạng xã hội, bạn sẽ thấy có một mục nội dung với tên là “Top trending”/”Trending”. Vậy từ “trend” tiếng Việt có nghĩa là gì?
  Đáp án: B. Xu hướng

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 09/05/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “bài kiểm tra”?
  Đáp án: A. Exam
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “đồng phục”?
  Đáp án: B. Uniform
 • Câu hỏi: Trash can là từ tiếng Anh chỉ gì?
  Đáp án: A. Thùng rác

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 08/05/2022

 • Câu hỏi: Sắp xếp các từ này: LISHELJYF thành 1 từ tiếng Anh chỉ một loài vật?
  Đáp án: A. Jellyfish
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “xổ số”?
  Đáp án: B. Lottery
 • Câu hỏi: This is a drink from East Asia made from cold tea mixed with milk, flavourings, etc,… which also contains small sweet balls that look like bubbles and are made from tapioca?
  Đáp án: C. Bubble tea

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 07/05/2022

 • Câu hỏi: Kỳ thủ Lê Quang Liêm là một Đại kiện tướng cờ vua thế giới. Vậy danh hiệu “đại kiện tướng” trong tiếng Anh gọi là gì?
  Đáp án: B. Grandmaster
 • Câu hỏi: Trong tiếng Anh, người ta có một khái niệm mang tên: “palindrome”, nghĩa là các từ, số, chữ, chuỗi ký tự nếu đọc xuôi (từ trái sang phải) hay đọc ngược (từ phải sang trái) đều như nhau. Dựa vào khái niệm trên, hãy cho biết từ nào sau đây là một từ “palindrome”?
  Đáp án: A. Radar
 • Câu hỏi: Which of the following words means “the movement or sound of the heart as it sends blood around the body”?
  Đáp án: B. Heartbeat

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 06/05/2022

 • Câu hỏi: Từ “mít tinh” trong tiếng Việt được mượn từ từ tiếng Anh nào sau đây?
  Đáp án: B. Meeting
 • Câu hỏi: Chọn từ có phần trong ngoặc phát âm KHÁC với các từ còn lại?
  Đáp án: B. c(o)ntinent
 • Câu hỏi: Trong tựa phim Toy story, từ “toy” có nghĩa tiếng Việt là gì?
  Đáp án: A. Đồ chơi

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 05/05/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “ý tưởng”?
  Đáp án: B. Idea
 • Câu hỏi: Từ “plan” có nét nghĩa tiếng Việt nào sau đây?
  Đáp án: B. Bản kế hoạch
 • Câu hỏi: Từ sau đây đã bị lược hết các nguyên âm. Hãy suy luận và tìm ra từ ban đầu: NRGY?
  Đáp án: A. Energy

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 04/05/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “khoản vay”?
  Đáp án: B. Loan
 • Câu hỏi: Trong một vài ngữ cảnh giao tiếp, ví dụ như khi nhắn tin cho bạn bè, người ta có thể sử dụng con số nào sau đây để viết thay thế cho từ “for” vì cách phát âm gần giống với nó?
  Đáp án: A. 4
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “sân bay nội địa”?
  Đáp án: A. Domestic airport

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 03/05/2022

 • Câu hỏi: Trên các tuyến đường cao tốc, bạn sẽ thấy các biển báo đề chữ tiếng Anh “Toll plaza”. Vậy “Toll plaza” nghĩa là gì?
  Đáp án: C. Trạm thu phí
 • Câu hỏi: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: “All of disasters resulted from … will continue to have a devastating effect on socio-economic development”. (Tất cả các thảm họa do biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế – xã hội)
  Đáp án: B. climate change
 • Câu hỏi: Dịch sang tiếng Việt câu sau: “Da Nang is the most liveable city in Viet Nam”?
  Đáp án: A. Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 02/05/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây KHÔNG đồng nghĩa với từ “bão”?
  Đáp án: C. Flash flood
 • Câu hỏi: Trong cụm từ “Cat Ba Archipelago” từ “Archipelago” có nghĩa tiếng Việt là gì?
  Đáp án: A. Quần đảo
 • Câu hỏi: Từ tiếng Anh nào sau đây dùng để chỉ “nhà khoa học”
  Đáp án: B. Scientist

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 01/05/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “giới hạn”?
  Đáp án: B. Limit
 • Câu hỏi: Tìm một từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “D” và có nghĩa là khoảng cách?
  Đáp án: B. Distance
 • Câu hỏi: Petrol station là cách gọi tiếng Anh của địa điểm nào sau đây?
  Đáp án: A. Trạm xăng dầu

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 30/04/2022

 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp để được câu có nghĩa cho trước: “My house is not … .” (Nhà tôi không lớn)Đáp án: C. Big
 • Câu hỏi: Tìm một từ bắt đầu bằng chữ “L” và kết thúc bằng chữ “E”, có nghĩa là “tình yêu”?Đáp án: B. Love
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “quả cà chua”?Đáp án: A. Tomato

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 29/04/2022

 • Câu hỏi: Tìm câu trả lời thích hợp cho câu hỏi sau: “Is there any fruit?”Đáp án: B. There are some grapes
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “hộ chiếu”?Đáp án: C. Passport
 • Câu hỏi: Từ nào có chữ cái trong ngoặc có cách phát âm khác với hai từ còn lại:Đáp án: B. TH(I)N

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 28/04/2022

 • Câu hỏi: Chúng ta thường thấy một số trang thông tin có bài viết với tựa đề “Fun fact”. Vậy chữ “fact” ở trong “fun fact”‘ có nghĩa là gì?Đáp án: B. Sự thật
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “cẩu thả”?Đáp án: C. Careless
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “Máy bay trực thăng”?Đáp án: B. Helicopter 

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 27/04/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “lò vi sóng”?
  Đáp án: A. Microwave
 • Câu hỏi: What is this? (cối xay gió)
  Đáp án: B. Windmill
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “lính cứu hỏa”?
  Đáp án: A. Firefighter

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 26/04/2022

 • Câu hỏi: Cereal là từ tiếng Anh chỉ gì?
  Đáp án: B. Ngũ cốc
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây khác nghĩa với 2 từ còn lại?
  Đáp án: C. Washing machine
 • Câu hỏi: Đâu là một nét nghĩa tiếng Việt của từ “clinic”?
  Đáp án: A. Phòng khám

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 25/04/2022

 • Câu hỏi: Trò “Tàu lượn siêu tốc” trong tiếng Anh là gì?
  Đáp án: B. Roller coaster
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có một nét nghĩa tiếng Việt là “người mẫu”?
  Đáp án: B. Model
 • Câu hỏi: Magician là từ tiếng Anh chỉ gì?
  Đáp án: C. Ảo thuật gia

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 24/04/2022

 • Câu hỏi: What is this animal?
  Đáp án: C. Reindeer
 • Câu hỏi: Từ “eggplant” có nghĩa tiếng Việt là gì?
  Đáp án: B. Cà tím
 • Câu hỏi: Dịch sang tiếng Anh câu sau: “Tôi ăn 3 bữa một ngày”?
  Đáp án: A. I have 3 meals per day.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 23/04/2022

 • Câu hỏi: Cặp từ nào sau đây KHÔNG có sự tương ứng về nghĩa?
  Đáp án: C. Door – Khóa
 • Câu hỏi: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Dang Van Lam is one of the best __ in Vietnam” (Đặng Văn Lâm là một trong những thủ môn tốt nhất ở Việt Nam)
  Đáp án: A. goalkeepers
 • Câu hỏi: Khi sắp xếp các chữ cái sau đây, ta được một từ có nét nghĩa là 1 loài vật. Hãy cho biết tên của loài vật này: G/I/P/E/U/N/N
  Đáp án: B. Chim cánh cụt

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 22/04/2022

 • Câu hỏi: Bỏ MỘT chữ cái để được một từ có nghĩa mà không thay đổi vị trí các chữ cái trong dãy: R/A/I/N/C/O/A/S/T
  Đáp án: A. S
 • Câu hỏi: Trò chơi “bập bênh” là một trong những trò chơi mà tuổi thơ chúng ta ai cũng đã từng thử. Vậy cái “bập bênh” trong tiếng Anh gọi là gì?
  Đáp án: C. seesaw
 • Câu hỏi: Trong cụm “Hoi An ancient town”. “ancient town” có nghĩa là gì?
  Đáp án: B. Phố cổ

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 21/04/2022

 • Câu hỏi: Raisins là cách gọi tiếng Anh của loại hoa quả sấy khô nào?
  Đáp án: B. Nho
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “lâu đài cát”?
  Đáp án: A. Sand castle
 • Câu hỏi: Nhân vật này trong tiếng Anh gọi là gì?
  Đáp án: B. Witch

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 20/04/2022

 • Câu hỏi: Đâu là cách viết Tiếng Anh đúng của cụm từ tiếng Việt “triều đại nhà Lý”?
  Đáp án: C. Lý dynasty
 • Câu hỏi: Khoảng cách thế hẹ trong tiếng Anh gọi là gì?
  Đáp án: B. Generation gap
 • Câu hỏi: Điền vào chỗ trống: “My sister bought me a __ bike for my birthday”?
  Đáp án: A. new pink Japanese

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 19/04/2022

 • Câu hỏi: Chúng ta gọi đồ vật này trong tiếng Anh là gì? (chuông)
  Đáp án: A. Bell
 • Câu hỏi: Cặp từ nào sau đây có cách phát âm cả từ giống nhau?
  Đáp án: A. Hour – Our
 • Câu hỏi: Trong câu sau đây, từ nào có nghĩa tiếng Việt là “nguyên vẹn”: “The only structure to remain intact is the Flag Tower of Hanoi”.
  Đáp án: B. intact

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 18/04/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “cơ bản”?
  Đáp án: B. Basic
 • Câu hỏi: Sắp xếp các chữ cái sau đây thành một từ có nghĩa: N/E/F/B/E/I/T?
  Đáp án: A. Benefit
 • Câu hỏi: What is it? (Thắt lưng/dây nịt)
  Đáp án: B. Belt

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 17/04/2022

 • Câu hỏi: Jacob tells me to read his favorite fairy tale. Which of the following stories should I read to him?
  Đáp án: B. The Little Mermaid
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “chia sẻ”?
  Đáp án: C. Share
 • Câu hỏi: Từ tiếng Anh nào sau đây đồng nghĩa với từ “smart”?
  Đáp án: A. Clever

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 16/04/2022

 • Câu hỏi: Cặp từ nào sau đây KHÔNG có sự tương ứng về nghĩa?
  Đáp án: C. Tudy – Dirty
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “ông chủ”?
  Đáp án: B. Boss
 • Câu hỏi: Hot-air balloon là từ tiếng Anh chỉ gì?
  Đáp án: A. Khinh khí cầu

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 15/04/2022

 • Câu hỏi: Từ “contract” có nét nghĩa tiếng Việt nào sau đây?
  Đáp án: B. Hợp đồng
 • Câu hỏi: Chọn đáp án SAI: Từ tiếng Việt nào sau đây có một nét nghĩa chung với từ “Compass”?
  Đáp án: C. Thước kẻ
 • Câu hỏi: Điền từ còn thiếu vào câu sau: “We __ for the inconvenience.” (Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này).
  Đáp án: A. apologise

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 14/04/2022

 • Câu hỏi: Đâu là một nét nghĩa tiếng Việt của từ “thermometer”?
  Đáp án: B. Nhiệt kế
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “lịch”?
  Đáp án: Calendar
 • Câu hỏi: Điền 1 chữ cái để hoàn thành từ sau: ACHI_V_M_NT (thành tích, thành tựu)
  Đáp án: A. E (Achievement)

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 13/04/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “giỏ hàng”?
  Đáp án: A. Shopping cart
 • Câu hỏi: This is a form of entertainment, originally from Japan, in which recordings of the music but not the words of popular songs are played, so that people can sing the words themselves?
  Đáp án: B. Karaoke
 • Câu hỏi: Chúng ta gọi “Nhà máy thủy điện Hòa Bình” trong tiếng Anh là gì?
  Đáp án: A. Hoa Binh Hydropower plant

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 12/04/2022

 • Câu hỏi: Đồ vật này trong tiếng Anh gọi là gì?
  Đáp án: B. High heels (giày cao gót)
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “thu ngân”?
  Đáp án: B. Cashier
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “Cửa hàng tiện lợi”?
  Đáp án: B. Convenience store.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 11/04/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “Bảo vệ”?
  Đáp án: A. Protect
 • Câu hỏi: Tìm một từ bắt đầu bằng chữ “C” và kết thúc bằng chữ “E”, có nghĩa tiếng Việt là “trang phục”?
  Đáp án: X. Costume
 • Câu hỏi: What is it? (Khẩu trang)
  Đáp án: A. Face mask

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 10/04/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
  Đáp án: B. Certificate
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây viết SAI chính tả?
  Đáp án: A. Commite (committee mới đúng)
 • Câu hỏi: Trò chơi “Kéo co” được gọi trong tiếng Anh là gì?
  Đáp án: B. Tug of war

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 09/04/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có một nét nghĩa tiếng Việt là “máy tính bảng”?
  Đáp án: C. Tablet
 • Câu hỏi: What do we call a person whose job is to give advice to people about the law?
  Đáp án: A. Lawyer
 • Câu hỏi: Đâu là cách viết đúng của môn thể thao “bóng đá nam” trong tiếng Anh?
  Đáp án: C. Men’s Football

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 08/04/2022

 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “Peter’s hometown is … in France”.
  Đáp án: B. Paris
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây chỉ tên một loài động vật?
  Đáp án: A. duck
 • Câu hỏi: Hot dog là từ dùng để chỉ món ăn nào sau đây?
  Đáp án: B. Bánh mì kẹp xúc xích

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 07/04/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “bản tóm tắt”?
  Đáp án: B. summary
 • Câu hỏi: Điền MỘT chữ cái vào các ô trống để tạo ra một từ chỉ tên một món ăn: SPAGHE_I
  Đáp án: A. T
 • Câu hỏi: Sắp xếp các từ/cụm từ sau để được câu đúng: is/in/My friend/Hai Phong/now
  Đáp án: C. My friend is in Hai Phong now.

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 06/04/2022

 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “Let’s … a picture!”
  Đáp án: A. draw
 • Câu hỏi: Điền chữ cái thích hợp để tạo thành từ đúng: W_RM (con sâu)
  Đáp án: C. O
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “Listen and … the words!” (Hãy nghe và lặp lại các từ)
  Đáp án: A. repeat

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 05/04/2022

 • Câu hỏi: Điền MỘT chữ cái vào các ô trống để tạo ra từ đúng: MED_C_NE (thuốc)
  Đáp án: B. I
 • Câu hỏi: Tìm từ có nét chung về nghĩa khác nhất với hai từ còn lại:
  Đáp án: C. their
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “Where … my book, mom?”
  Đáp án: B. is

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 04/04/2022

 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “A … of shoes” (Một đôi giày)
  Đáp án: B. pair
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “What’s the weather like today?” – “It’s …”
  Đáp án:B. sunny
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây vừa chỉ một màu sắc, vừa chỉ tên một loại trái cây?
  Đáp án: C. Orange

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 03/04/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây chỉ một người mang giới tính nữ?
  Đáp án: A. Aunt
 • Câu hỏi: Điền một chữ cái vào ô trống để được từ đúng: OL_ (già)
  Đáp án: C. D (old)
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “The capital of South Korea is …”
  Đáp án: C. Seoul

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 02/04/2022

 • Câu hỏi: Điền một chữ cái thích hợp vào 2 chỗ trống để tạo thành từ thích hợp với hình:
  Đáp án: B. O (Avocado: quả bơ)
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “đồng hồ đeo tay”?
  Đáp án: B. Watch
 • Câu hỏi: Điền một chữ cái vào ô trống để được từ đúng: ENE_GY (năng lượng)
  Đáp án: A. R

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 01/04/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây chỉ một cơ quan nội tạng trong cơ thể người?
  Đáp án: A. Liver
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “There are … days in April.”
  Đáp án: B. thirty
 • Câu hỏi: Trong tên tiếng Anh đầy đủ của WTO (Tổ chức thương mại thế giới), chữ cái “T” là dạng viết tắt của từ tiếng Anh nào?
  Đáp án: C. Trade

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 31/03/2022

 • Câu hỏi: Khi sửa lỗi chính tả trong hình, biển này có nghĩa là? 
  Đáp án: A. Cấm hút thuốc (No Smoking)
 • Câu hỏi: Thông tin nào sau đây ĐÚNG với đoạn văn sau: “Hoang is a professional weight-lifter. He is tall and strong. He spends four hours practicing weight-lifting every day.”
  Đáp án: B. Hoàng dành 4 tiếng tập tạ mỗi ngày
 • Câu hỏi: Điền từ còn thiếu vào câu sau: “Earth Hour is a worldwide event that people … their lights for 60 minutes”?
  Đáp án: A. turn off

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 30/03/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây không tồn tại trong tiếng Anh?
  Đáp án: C. Qinger
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây không chỉ một loại đồ uống?
  Đáp án: C. Fire
 • Câu hỏi: Who is he?
  Đáp án: A. Albert Einstein

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 29/03/2022

 • Câu hỏi: Động từ nào sau đây có nghĩa là “van nài”?
  Đáp án: C. beg
 • Câu hỏi: Cụm từ “miss the train” có nghĩa là gì?
  Đáp án: A. Lỡ chuyến tàu hỏa
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “lưỡi”? (bộ phận của cơ thể người)
  Đáp án: C. tongue

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 28/03/2022

 • Câu hỏi: Điền MỘT chữ cái vào các chỗ trống để được từ đúng: “SINC_R_LY” (một cách chân thành)
  Đáp án: A. E
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “He is fond … telling stories”.
  Đáp án: A. of
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “phim hoạt hình”?
  Đáp án: B. cartoon

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 27/03/2022

 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “My friend … to the stadium last week.”
  Đáp án: A. went
 • Câu hỏi: Trong các từ sau, từ nào có nghĩa là “công viên giải trí”?
  Đáp án: A. amusement park
 • Câu hỏi: Bỏ một chữ cái để được từ đúng: “TRADMITION” (truyền thống)
  Đáp án: B. M

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 26/03/2022

 • Câu hỏi: Bỏ một chữ cái để được từ đúng: CHOMPSTICKS” (đôi đũa)
  Đáp án: B. M
 • Câu hỏi: Phần trong ngoặc của từ nào có cách phát âm khác với hai từ còn lại?
  Đáp án: A. NERV(OU)S
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “He enjoys … to music”/
  Đáp án: C. listening

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 25/03/2022

 • Câu hỏi: Từ “jounalist” chỉ nghề nghiệp nào?
  Đáp án: A. Nhà báo
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây không chỉ tên một môn học?
  Đáp án: C. Geographical
 • Câu hỏi: Điền một chữ cái vào các chỗ trống để được một từ đúng: UMBRE_ _A (cái ô/dù)
  Đáp án: C. L

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 24/03/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “núi lửa”?
  Đáp án: C. Volcano
 • Câu hỏi: Tìm từ thích hợp để miêu tả hình ảnh trên:
  Đáp án: A. Watermelon
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “… is that?” – “That is my father.” (Đây là ai? – Đây là bố tôi).
  Đáp án: C. Who

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 23/03/2022

 • Câu hỏi: Tìm một từ bắt đầu bằng chữ “T” và kết thúc bằng chữ “O”, là tên một loại rau – củ – quả?
  Đáp án: B. Taro
 • Câu hỏi: What is this?
  Đáp án: A. Donut
 • Câu hỏi: Chọn từ có phần trong ngoặc phát âm KHÁC với các từ còn lại.
  Đáp án: B. W(ea)r

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 22/03/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “bưu kiện, bưu phẩm”?
  Đáp án: B. Parcel
 • Câu hỏi: Mermaid là từ tiếng Anh chỉ gì?
  Đáp án: C. Nàng tiên cá
 • Câu hỏi: What is this?
  Đáp án: C. Beetroot

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 21/03/2022

 • Câu hỏi: Đâu là một trong những nét nghĩa tiếng Việt của từ “war”?
  Đáp án: A. Chiến tranh
 • Câu hỏi: Cụm từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “giãn cách xã hội”?
  Đáp án: C. Social distancing
 • Câu hỏi: What is this?
  Đáp án: B. Diaper

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 20/03/2022

 • Câu hỏi: Ta cần đẩy chữ cái nào trong từ sau đây xuống cuối để được tên một loài động vật: “LOW”?
  Đáp án: C. L
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “hạt giống”?
  Đáp án: B. Seed
 • Câu hỏi: What is this animal?
  Đáp án: B. Zebra

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 19/03/2022

 • Câu hỏi: What is this animal?
  Đáp án: B. Ladybug
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “con chuồn chuồn”?
  Đáp án: C. Dragonfly
 • Câu hỏi: Bỏ MỘT chữ cái để được một từ có nghĩa mà không thay đổi vị trí các chữ cái trong dãy: G/R/A/S/S/H/O/P/P/I/E/R (Con châu chấu)
  Đáp án: A. I

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 18/03/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “chính phủ”?
  Đáp án: B. Government
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “người giao hàng”?
  Đáp án: C. shipper
 • Câu hỏi: Soft drink là một từ tiếng Anh dùng để chỉ những loại đồ uống có đặc điểm như thế nào?
  Đáp án: B. Đồ uống không cồn

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 16/03/2022

 • Câu hỏi: Mục đích của câu hỏi này là gì: “How much does it cost?”
  Đáp án: B. Hỏi giá tiền
 • Câu hỏi: Nước muối sinh lý là một trong những đồ y tế quan trọng trong thời điểm dịch bệnh hoành hành. Vậy từ tiếng Anh nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “nước muối”?
  Đáp án: C. Saline
 • Câu hỏi: What is this?
  Đáp án: A. Onion

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 15/03/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “tuyết”?
  Đáp án: A. Snow
 • Câu hỏi: Sắp xếp các chữ cái sau để được một từ có nghĩa: O/D/M/N/R/E
  Đáp án: C. Modern
 • Câu hỏi: Điền từ phù hợp với câu sau: “The 31st SEA Games are scheduled to begin in Vietnam in May 2022, attracting about 7,000 … to copete in 36 sports.” (SEA Games 31 dự kiến bắt đầu ở Việt Nam trong tháng 5/2022, sẽ có khoảng 7000 vận động viên tranh tài ở 36 môn thể thao)
  Đáp án: A. athletes

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 14/03/2022

 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “hỗ trợ”?
  Đáp án: B. Support
 • Câu hỏi: Where is this?
  Đáp án: A. Bus stop
 • Câu hỏi: You put this on your head and then ride your bike. What is this?
  Đáp án: B. A Helmet

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 13/03/2022

 • Câu hỏi: How many colours are there in Momo’s logo?
  Đáp án: B. 2
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “vòi rồng, lốc xoáy”?
  Đáp án: B. Tornado
 • Câu hỏi: Cụm từ “Noise pollution” có nghĩa tiếng Việt là gì?
  Đáp án: C. Ô nhiễm tiếng ồn

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 12/03/2022

 • Câu hỏi: Where is this?
  Đáp án: A. Farm
 • Câu hỏi: Chọn từ có phần trong ngoặc phát âm KHÁC với các từ còn lại.
  Đáp án: C. tower
 • Câu hỏi: Điền từ còn thiếu: “Japan suffers from a large number of __ every year”. (Nhật Bản phải hứng chịu rất nhiều trận động đất mỗi năm).
  Đáp án: B. earthquakes

Đáp án ngày 11 do lỗi hệ thống nên đã cập nhật xong nhưng bị mất. Nếu các bạn vào xem đáp án mà chưa thấy cập nhật hoặc đáp án sai vui lòng inbox cho Biết Wiki qua Facebook hoặc các mạng xã hội của Team ở góc website. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 10/03/2022

 • Câu hỏi: Ta gọi đơn vị đo diện tích “ki-lô-mét vuông” trong tiếng Anh là gì?
  Đáp án: A. Square Kilomete
 • Câu hỏi: Pajamas hay “Pyjamas” là những từ tiếng Anh dùng để chỉ loại trang phục nào?
  Đáp án: B Đồ ngủ
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “khách hàng”?
  Đáp án: A. Customer

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo các số trước

Biết Wiki lưu trữ đáp án Học tiếng Anh cùng Heo các số trước cho các bạn có thể ôn bài:

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 09/03/2022

 • Câu hỏi: Hoàn thành từ sau: H _ _ V _ (nặng)?
  Đáp án: B. E, A, Y
 • Câu hỏi: Chọn đáp án SAI: Điền phần còn thiếu vào chỗ trống để được ` 1 từ tiếng Anh chỉ màu sắc: …E?
  Đáp án: C. LOV
 • Câu hỏi: Bộ môn thể thao này gọi là gì trong tiếng Anh?
  Đáp án: B. Chess

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 08/03/2022

 • Câu hỏi: Công trình này được gọi là gì trong tiếng Anh?
  Đáp án: C. Castle
 • Câu hỏi: Tìm một từ tiếng Anh kết thúc bằng chữ “G” và có nghĩa tiếng Việt là “lá cờ’?
  Đáp án: B. Flag
 • Câu hỏi: Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả?
  Đáp án: A. Festival

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 07/03/2022

 • Câu hỏi: Phần trong ngoặc của từ nào có cách phát âm khác với hai từ còn lại?
  Đáp án: C. b(ea)r
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “cuộc phiêu lưu”?
  Đáp án: A. Adventure
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “khẩn cấp”?
  Đáp án: B. Emergency

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 06/03/2022

 • Câu hỏi: Điền 1 chữ cái vào cả 2 chỗ trống để được từ đúng: _LACK_BOARD?
  Đáp án: C. B
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây không chỉ tên một quốc gia?
  Đáp án: A. Chinese
 • Câu hỏi: Bỏ một chữ cái để được từ đúng: B / E / A / D / R / O / O/ M (phòng ngủ)
  Đáp án: A. A

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 05/03/2022

 • Câu hỏi: Sắp xếp các từ sau để được một câu đúng: out? / I / May / go
  Đáp án: A. May I go out?
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “máy điều hòa không khí”?
  Đáp án: A. Air-conditioner
 • Câu hỏi: Bỏ một chữ cái để được từ đúng: D / I / C / T/ I / O / N / L / A / R / Y (Cuốn từ điển)
  Đáp án: B. L

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 04/03/2022

 • Câu hỏi: Câu nào sau đây đúng ngữ pháp?
  Đáp án: C. Do they feel cold?
 • Câu hỏi: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống: “… are small and cute.”
  Đáp án: B. These kittens
 • Câu hỏi: Từ nào sau đây có nghĩa là “chiến binh”?
  Đáp án: A. Warrior

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 03/03/2022

 • Câu hỏi: Điền vào chỗ trống: “Listen to …! I am telling an interesting story.”
  Đáp án: A. me
 • Câu hỏi: Chọn từ thích hợp với hình ảnh:
  Đáp án: B. Sore throat
 • Câu hỏi: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống: “… is a nurse.” (Mẹ của Hương là một y tá)
  Đáp án: C. Huong’s mother

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 02/03/2022

 • Câu hỏi: Sắp xếp lại các chữ cái sau để được một từ đúng: T/H/C/R/A
  Đáp án: C. Chart
 • Câu hỏi: What is this animal?
  Đáp án: A. Zebra
 • Câu hỏi: Điền vào chỗ trống: “Sugar is …” (Đường thì ngọt)
  Đáp án: B. sweet

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 01/03/2022

 • Câu hỏi: Xóa một chữ cái để được từ đúng: S/O/M/E/T/I/M/N/E
  Đáp án: C. N
 • Câu hỏi: Tìm từ thích hợp để miêu tả hình ảnh:
  Đáp án: A. balloons
 • Câu hỏi: Điền từ thích hợp: “The … is blue now.”
  Đáp án: C. sky
Rate this post
DMCA.com Protection Status